Nasze gospodarstwo agroturystyczne posiada atest AGRO-BIO-TEST nr PL-EKO-07-93002 przyznawany gospodarstwom spełniającym międzynarodowe wymogi rolnictwa ekologicznego.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 834/2007 każdy podmiot gospodarczy, który wytwarza, przetwarza lub importuje z kraju trzeciego produkty rolnictwa ekologicznego w celu sprzedaży, jest zobowiązany poddać swoje przedsięwzięcie certyfikacji prowadzonej przez stronę trzecią, czyli akredytowaną i upoważnioną do działania jednostkę certyfikującą.

AGRO BIO TEST Sp. z o.o. prowadzi – na wniosek podmiotów wprowadzających do obrotu produkty rolnictwa ekologicznego – kontrolę ich sposobu produkcji bądź działalności, warunkującego certyfikację produktów. Program certyfikacji jest realizowany w oparciu o księgę jakości opracowaną wg normy PN-EN 45011:2000 „Wymagania ogólne dotyczące jednostek prowadzących systemy certyfikacji wyrobów”. Program certyfikacji AGRO BIO TEST jest objęty akredytacją Polskiego Centrum Akredytacji nr AC 096.