Wieś Bartne

stanowi przykład charakterystycznej zabudowy łemkowskiej (Chyż). Typowe gospodarstwo przykrywa jeden dach. Wnętrze domu tzw. „boisko” – na mieszkalną izbę z komorą oraz – po drugiej stronie – pomieszczenia dla zwierząt gospodarskich. Na poddaszu trzymano zboże i siano.

Żołty szlak turystyczny: Magura Małastowska – Oderne -Uście Gorlickie - Sucha Homola

Po drodze można zwiedzić malownicze, łemkowskie wioski: Nowica i Przysłup.

  1. Początek: schronisko PTTK na Magurze Małastowskiej.
  2. Ze schroniska szlak wiedzie na południe równolegle z zielonym szlakiem z Szymbarku do Krynicy.
  3. Po 5 minutach, za strumieniem, szlak łączy się z drogą z Przełęczy Małastowskiej, której krótki odcinek prowadzi do leśnego parkingu (idąc dalej tą drogą można dotrzeć do Uścia Gorlickiego). W tym miejscu, zgodnie ze znakami, skręcamy w lewo i idziemy skrajem lasu aż do rozwidlenia, gdzie szlak żółty i zielony rozdzielają się.
  4. W tym miejscu zaczyna się ścieżka do Gładyszowa prowadząca w górę przez las, z kulminacją na Wierchu.
  5. Schodzimy ze ścieżki i kierujemy się w dół do doliny Odernego, jednej z nielicznych, polskich wsi na Łemkowszczyźnie.
  6. Dalej, idąc drogą asfaltową docieramy do szosy Uście Gorlickie - Gładyszów. W tym miejscu skręcamy w prawo, w stronę centrum Uścia.
  7. Dalej Żółtym szlakiem idziemy szosą prowadzącą do Ropy i nad zalew w Klimkówce. Po kilkuset metrach skręcamy w lewo.
  8. Tutaj, w lesie, stromym podejściem idziemy pod szczyt Homoli do szlaku niebieskiego z Grybowa do Wysowej, gdzie kończy się szlak żółty.

Czasy przejścia:

  • Magura Małastowska – Uście Gorlickie: ok. 3godziny
  • Uście Gorlickie-Sucha – Homola: ok. 1 godzina